Unified Theorie

Over het ontstaan van het heelal, Door: E.J.H.M. Halmans
Hoe is het universum geboren?
De analyse van de achtergrondstraling heeft aangetoond dat deze straling ooit in den beginne vanuit een centraal punt vandaan kwam. Aan ons dus de taak er achter te komen hoe we de geest weer in de fles krijgen. Ik denk een manier gevonden te hebben om dit probleem te tackelen
Laat me af trappen met de volgende 2 formules, Einstein’s beroemde formule en Newton’s 1e wet:

Het verschil zoals we zien is dus dat Einstein geïntegreerd heeft, met een gestandaardiseerde maat: de meter.... Niets meer en niet minder.... alles binnen de grenzen van Newton’s meer filosofische formule... In principe legt de overgang tussen deze twee formules, de werkelijke universele constante bloot.... een constante die wij zelf gestandaardiseerd hebben naar 1 meter..... ongeveer de actieradius van de mens... Maar laat ik dat eerst van een andere kant uit benaderen.... heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u tot 10 telt? De oplossing op deze vraag, ligt erg voor de hand: we hebben normaliter de beschikking over 10 vingers... Ik denk nu dat die standaard meter in Parijs gezien moet worden als onze 11e vinger... Want we kunnen die Newtoniaanse versnelling a, gemaximaliseerd naar de grenzen van ons huidige universum en gestandaardiseerd op 1 meter ook anders schrijven:

En hier begint mijn zegetocht.... Laat ik hier komen met een Analogie...
Wat gebeurt er als iets zich voort beweegt, en laat ik hiervoor eens het voorbeeld nemen van een boot. Van de achterkant beweegt zich iets van een schroef, of misschien gebruik je wel een zeil, maar ergens komt een drive vandaan die je een push vooruit geeft.... Van de voorkant moet de boot, afhankelijk van zijn vorm en de stroperigheid van het water, het water zien te klieven....
In principe hebben we dus een voorwaartse kracht en een remmende kracht op de beweging....
In ons universum worden die gesymboliseerd en gestandaardiseerd naar 1 meter en naar vacuüm gevormd door de elektrische permittiviteit en de Magnetische permeabiliteit
Of magnetische doordringbaarheid,,,,, Zo moeten we de lichtsnelheid zien... als een proces met 2 elkaar tegenwerkende krachten..... en niet als een gemiddelde, want dat is wortel trekken eigenlijk: via de stelling van pythagoras een kortste lengte bepalen... en Fysisch is dat hier minder zinvol.... Het is beter om die 2 processen afzonderlijk te bekijken en kijken hoe deze zich steeds dichter naar de oerknal toe gedroegen....
En nu denk ik dat ik op iets verbluffends ben gestoten...En ik kan dat staven met de volgende onderzoeksvraag: Als het universum ooit in een punt paste.... mag je dan wel stellen dat de zogenaamde stroperigheid van het universum constant was?
Ik beweer dat dit niet het geval is. Ik denk dat Einstein’s formule vervalt tot de volgende limiet stelling:

Doordat onze universele constante in elkaar klapt.... en het niet uit maakt of we dit nou per meter of per voet uit rekenen, of in hoeveel dimensies dan ook, durf ik dus te beweren dat alles eigenlijk niks is..... En dit is dan de wetenschappelijke grondslag voor mijn universele theorie.